Category Archives: Eilėraštukai

Pavasaris į stogą beldžias – Tuk tuk tuk!

Šiandien sapnavome keistą sapną, kuriame girdėjom kaip šnekėjo mūsų stogas 🙂

Ko gi šiąnakt verkė stogas?
Gal jisai sapnavo slogą?
Ne! Tai Kovas ir Vasaris
Ten ant stogo barėsi. (J. Erlickas)

Tai štai kas čia pas mus buvo atėję?! Pavasaris į stogą beldės 🙂 Nors matyt Kovas dar prieš Vasarį nelaimėjo, vis tiek  bėgam iš stalčių traukti flomasterius, spalvotą popierių, žirklutes, klijuosime pavasarinius medukus. Vat štai tokius 🙂

O po to gaminsime saulėgražų darželį 🙂

O jei Vasaris dar spyriosis, paleisim laukan daug daug bitučių!!!!!

Parašykite komentarą

Filed under Eilėraštukai, Spalvos

Meškiukas Rudnosiukas

Ten miške, kur eglės ošia,
Po pušim sena sena
Buvo meškinas rudnosis,
Rudnosienė – jo žmona.

Ir turėjo jie meškiuką,-
Rudnosiuką kaip ir jie,-
Buvo jis dar be kelnyčių
Ir bėgiojo tik namie.

Vakare, kai tėtis grįžta,
Kai visa šeima namuos,
Sėdi jis šiltam namely,
Klauso pasakų mamos.
Nors už durų švilpia vėjas,
staugia vilkas už langų,-
Rudnosiukui su tėveliais
Šilta, gera ir smagu.
Šliumpu pumpu, šliumpu pumpu
Rudanosis takeliu –
Reiks miške jam apžiūrėti
Šimtas bičių avilių.
Kad linksmiau būt iškeliauti,
Palydės jį ir mama,
Rudnosiuką linksmučiuką
Sau ant rankos nešdama.

-Tėti,- sako Rudnosiukas, –
Daug medaus prikopinėk.
Bitė jei norės įgelti,
Šok iš medžio, bėk ir rėk!
-Kam man bėgti, kam man rėkti,
Man bitelė neįgels:
Stori mano kailinėliai –
Kur tik lįs, ten įsivels.

Iš medučio bus midučio,
Bus saldainių daug skanių, –
Pavaišinsim daug svetelių,
Daug žvėrelių giminių.
Pavaišinsim vilką-Pilką,
Šarką-Tarką, žvirbliukus,
Pavaišinsim, apdalinsim
Ir gerus žmonių vaikus.

Nepasisekė rudnosiui
Pas pilkąsias biteles:
Pusę žando jam sukando
Ir subadė rankeles…
Vos įlindo jis į drėvę,
Vos tik ims medaus ieškot,
“Tuk tuk tuk” kažin koks kalvis
Kad pradės akin kapot,
Kad pradės kažkas į žandą
Kaip su adatom badyt, –
Nesuspėjo Rudanosis
Nė “labryt” jam pasakyt.
Nesuspėjo Rudanosis
Nė “sudie” gerai ištart,
Kaip jį šimtas bitinėlių
Ant šakos pradėjo kart…

Bet kiškelis daktarėlis
Bėgo gydyt žvirbliukus –
Ir pamatė jis Rudnosį
Kabalduojant ant šakos.
Ranką, žandą jam aprišo,
Jodu patepė storai,
O Rudnosis tarė: -Ačiū,
Ačiū šimtąkart tikrai…

-Iš medaus nevirsi košės,
Iš medaus nebus dešros,-
Tarė meškinas rudnosis,
Išsikapstęs iš ligos.
Tris savaites išgulėjo,
Raisčių raiščiai ant akių,
O kiek karščio jis turėjo!
Šimta dešimt be penkių!

Riešutėliais jis maitinos,
Voverytės atneštais,
Cukrumi apibarstyais,
Saldžiam piene išvirtais.
Mat, visas bites pardavęs,
Susikrapštęs pinigų,
Pirko ožką jis iš vilko-
Seną, žilą, be ragų…

O ožkelė!..Blogo žodžio
Negali žmogus sakyt:
Duoda pieno Rudnosienei
Po du puslitrius kasryt.
Piene verda baravykai
Ir košelė avižų,
Pieną maukia Rudnosiukas,
Net žiūrėt į jį gražu!

Pažadėjo Rudnosiukui
Kartą grybų košės duot-
“Eik”, jis prašo Rudnosienę,
“Eik,mamyt,man pagrybuot…”
Ir atsakė jam mamytė:
-Vaike, niekų neplepėk.
Ne `grybuoja`,`grybauja`,-
Taip, kaip reikia, taip kalbėk.
Šieną pjauna, morkas rauna,
Bulves kasa..-tai žinok…

O kol aš iš miško grįšiu,
Niekur neik, namus dabok!
Pilnas miškas kiškių-piškių,
Pilnas varnų, vanagų,-
Jei nenori, kad pagriebtų,
Nekišk nosies iš namų!

-Tai, mamyte,-Rudnosiukas
Tarė,- neik tu, negrybauk,
Tu krepšelin kiškį- piškį,
Varną, vanagą pagauk.
-Ne,- kalbėjo Rudnosienė,
Dar sustojus tarbdury,-
Varnos, vanagai te skraido,-
Mus ir grybai bus gerai.

Kas ten rauda vidur girios,
Kas ten verkia:-”Hu-hu-hū…”
Net zylutės nusiminę
Ir geneliui net graudu..
Ar ten briedžiai taip vaitoja,
Ar ten lapės, ar vilkai,
Ar kokie šeši sustoję
Kaukia negeri vaikai?..

Ne, ne bridžiai, ne vilkeliai,
Ne kokie vaikai šeši,-
Tai meškiukas Rudnosiukas,
Jį pažįstame visi.
Tai meškiukas taip dūduoja
Ant storųjų:-Hu-hu-hū..
Rudnosiukas aimanuoja
Ant laibųjų:-Ai, baugu…

“Niekur neik”,- mamytė sakė,
O aš jos nepaklausiau…
Jei namo nebesugrįšiu,
Oi, dar gali būt baisiau..
-Meškiau,- tarė voverytė,-
Cit, pakaks, nebedūduok,
Aš žinau kur gyveni tu,
Na, eime, tik ranką duok!

Pilną krepšį baravykų
Rado girioje mama.
-Visai žiemai pridžiovinsim,-
Tarė sūnui ji linksma.
O meškiukas Rudnosiukas:
-Nedžiovinkim,- sako:- ne!
Kumpiai, dešros ir ožiukai
Tegul smilksta kamine.

Tie `ožiukai`,kur dviem kojom,
Kur bėgioja be ragų,
Tie `ožiukai`, kur kankina
Daug neklaužadų vaikų.
Kai pasvils jų ilgos barzdos,
Kai pabliaus jie “me-ke–ke”,
Kiek tik kojos neša, maus jie
Pasislėpt kur nors miške.

Baravyką pasodinkim
Kur kamputį ant grindų-
Gal pernakt išaugs iš vieno
Man baravykiukai du…
Ėmė juoktis Rudnosienė:
-Pats grybukas tu esi!..
Kai tave aš pasodinsiu,
Man meškiukai Rudnosiukai,
Gal išaugs kokie šeši?..

Grįžo meškinas iš girios,
Atsisėdo pailsėt,-
O už lango kažkas knarksi,
Kažkas burba sau, girdėt:
“Kur gyvena ta Rudnosių
Meškinų visa šeima,-
Tas meškiukas Rudnosiukas
Ir jo tėtis su mama?..”
-O iš kur atkeliavai tu
Ir koks paukštis tu esi?
Prašom sėst kur nors ant lango,
Ką snape čionai neši?

-Labą dieną,- tarė varnas
Jau nudžiugusiu balsu:
Esu mokytojo tarnas.
Tamstai laišką jo nešu
-Iš tikrųjų! Ką galėtų
Man tame laiške rašyt?..
Ir pradėjo Rudanosis
Pamažu šiaip taip skaityt:
“Nuo pir-mos die-nos rugsėjo
Pir-mą sky-rių atdarau,
Savo sūnų Rudnosiuką
Man atvesti įsakau!”

Dar visi viščiukai miega,
Kas ten skuba takučiu?
Šviečia mėlynos kelnytės
Ir krepšelis ant pečių.
Tai pradėjo Rudnosiukas
Į mokyklą bėgt kas ryt,
Su kitais draugais meškiukais
A B C rimtai skaityt.

Niekad klasėj nesibels jis,
Su draugais vilkais nestaugs,-
Iš meškiuko Rudnosiuko
Tikras meškinas išaugs!
O gerumas! O gudrumas!
Negali atsistebėt.
Ir su moytoju moka
Jis gražiai pasikalbėt.

Sako:-Mokytojau, kalba
Mano skyriaus mokiniai,
Kad skaityti jums nereikia-
Skaito jūsų akiniai…
Bet jei aš juos užsidėčiau,
Ar skaitytų už mane?
-Kol raidžių dar nepažysti,-
Tarė mokytojas:-ne!

Vakare, kai tėtis miega,
Kai visa šeimanamuos,
Eina gult ir Rudnosiukas-
Ir šiltoj, minkštoj lovelėj
Klauso pasakų mamos.
Klauso pasakų ausytės,
Mato akys pro miegus:
Skrenda skrenda angelėliai,
Nešdami vaikams sapnus…

Eilėraštuko autorius Vytė Nemunėlis

Parašykite komentarą

Filed under Eilėraštukai, Pasakos

Sniego senis

Ties daržu,
Ties daržu
Stovi senis su ražu.
Styro ūsai –
Pagaliukai,
Blyksi akys –
Du angliukai…

Skrybėlė šiaudinė,
Nosis –
Burokinė…
O ant sniego senio nosies,
Ant ilgosios, raudonosios
Šoka žvirblis laibakojis,
Trypinėja
Apšarmojęs…

– Tu, žvirbleli,
Tu, čirkšly,
Ant stogų
Pašokt gali,
Ne ant senio nosies,
Nosies
Raudonosios…

Neužpykink sniego senio,
Neužpykink
Besmegenio.
Bus, žvirbleli, negražu,-
Duos tau senis
Su ražu.

Eilėraštuko autorius Vincas Giedra

Parašykite komentarą

Filed under Eilėraštukai

Sidabrinė žiema

Bus tylu, kad ir tu atbusi.
ir per sodą ryte eidama
Tu laiminga lengvai atsidusi:
– Pagaliau sidabrinė žiema.

Blyškiai šyptelės saulė per rūką,
Paukštė šūktels girioj viena,
ir blizgės lyg žavus atvirukas
Po sniegu užpustyta diena.

– Ak, kaip greitai prabėgo dienelė,-
Pagalvok vakare migdama.
Apie žiemą gražiausią dainelę
Tyliai tyliai dainuoja mama.

Eilėraštuko autorius Liutauras Dėgesys

Parašykite komentarą

Filed under Eilėraštukai

Kuprinė

Kiek vaikų mokyklon bėga,
Kiek jų mina žvyrą, sniegą?

Girgžteli namučių durys
Po skarytėm, po kepurėm.

Spindi nupraustos akelės.
Iš takelio ir į kelią.

Ant pečių – marga kuprinė.
Kas kuprinėje – Tėvynė.

Ten knygelės. Skaitiniai.
Linksniai. Skaičiai. Sakiniai.

Mįslės, minklės. Pasakaitės.
Bet koks senas žodžių kraitis!

Dešimt syk po metų šimtą
Šitais žodžiais mįslės minta.

Ir prieš tūkstantį žiemų
Vedė takas iš namų.

Namą šildė ugnimi,
Saulė ėjo dangumi.

Naktį, lyg budrus tėvulis
Vaikščiojo dangum Mėnulis.

Mokė Motinos vaikelį,
Neik iš kelio dėl takelio.

Iš tų žodžių pasakaitės,
Visas margas knygų kraitis.

Eilėraštuko autorė Marija Meilė Kudarauskaitė

Parašykite komentarą

Filed under Eilėraštukai